{{ getTotalHits() | thousandNumberSeperatorFilter }} resultater Filter

X one off 1977

439 visninger | Oprettet:
Bedømmelse

Du kan først stemme, når din egen båd er oprettet og stemt ind. Opret din egen båd

Søren F
Mand | 66 år | Oprettet: 2. jan


X one off

Årgang:
1977
Type:
Sjægt

Kopi af sjægt bygget i Sillerslev 1916
Drivkraft
sejl/påhængsmotor
Størrelse
17fod 10 tommer
Interiør
Åben/ringdækket
Ekstraudstyr
Bemærkninger
MAKRELLEN er en kopi af Opmåling nr. 60, udført 1946.

Oplysninger af bådebygger og konservator Chr. Nielsen vedr. sjægte, bygget i Sillerslev.

Sjægte fra Sillerslev, bygget 1916 af bådebygger Niels Dam Nielsen, Sillerslev. Ejer i 1946
fisker Niels Andersen, Nykøbing M.

Længde:
17' 10"= 5,60 m.
Bredde: 5' 9"= 1,80 m.
Højde: 2' 3"= 0,71 m.
Dybgående: 1' 6''= 0,47 m.

Jollen er en håndvodsjolle, hvortil den stadig bruges. Det er en jolletype, som i mange år er
brugt på Limfjorden og er i flere generationer blevet bygget i Sillerslev.

Byggemåde:
Jollen er bygget som en ringdæksjolle med en klinkbygget klædning af 5/8" fyr på egespant.
Opløbere og bundstokke ligger på siden af hverandre og er forbundet med spiger.
Klædningen er klinket med jernspiger og forbundet til stævnen, køl og spant med spiger.
Essing, stævne og knæ af eg. Jollen har en fast tofte, hvori masten er anbragt. Under
dækket er essing og knæ forbundet til spanterne. På dækket er en karm af eg. Jollen er
forsynet med dam.

Rigning:
Jollen fører 3 sejl, storsejl, sprydstagesejl med løs sprydstage, spidst topsejl og fok, neget til
stag med kloder af kohorn.

Farver:
Skroget hvidt, fender, dæk, karm og tofter gul-grå, banje blanktjæret, bunden kultjæret.

Sælgers beskrivelse fra annonce oktober 2015:

Limfjordssjægt, Sillerslev kopi, årg. 1977, 18 fod, 2 sovepladser
Sjægt L93 bygget professionelt og ret smukt i Lemvig. 18 fod (17,6 er det vist helt præcist). Lærk på eg. Sejl af blød, lydsvag Duradon: stor, fok og topsejl i rimelig stand. Owatrolbehandlet på fribord og dæk med D1 - og D2 hvert år. Linolie + finsk trætjære indvendigt. Været i vandet 6 mdr. og oppe 6 mdr. i alle de år jeg har haft den = 10-15 år.
Intakt og meget solid konstruktion, dog med enkelte langsgående udtørringsrevner i de nederste bord fra de kolde vintre for nogle år siden. De tætner 100 % efter en uge i vandet. Den skal i vandet hvert år!
Dækket fungerer, men har helt alm. forekommende lærkeskimmelpletter og yderste dæksbræt bagbords/midt har revnedannelse, så på et tidspunkt bør det skiftes.
Sejler hurtigt, men helst i mellem/frisk luft som alle andre sjægte. Særligt god i krapsø pga. skarp stævnform. 3. præmie i 'Fjordens Træbåde' 2010. Klaret 13-14 m/s med rebede sejl på halvvind = 6,5 knob.
Har sejlet helt til Hesselø og klaret det fint.
jernbjælke i fuld længde, så jeg har aldrig kæntret med den, men forgængeren gjorde vist og holdt sig flydende uden opdriftsmiddel.
Opbevarings/sidde-trækiste midtskibs, som kan erstattes af to dørkplader så en sammenhængende dørk opnåes. Der kan så sove to personer.
Jeg ser den meget gerne komme tilbage til Limfjorden, hvor den begyndte sin karriere - for derefter at bo nogle år i I Hvide Sande, en del år i Frederikssund og senest hos mig i Hundested i ret mange år.
Alle er selvfølgelig velkomne til at købe den hvorsomhelst.
Sjægteregisteret er ikke opdateret korrekt, men den hedder her L93 - Laksen. Jeg har sejlet den med det lidt mere ydmyge navn Makrellen. Og den er fra 1977.
Bådevogn, motor og motorbeslag medfølger ikke umiddelbart, så prisen er alene for båd og sejl. Vognen kan dog diskuteres ved henvendelse.
Priser på træbåde er altid lave, men der følger ansvar, kontinuitet og lidt arbejde med. Owatrol, linolie/tjære og bundmaling løber op i 8-900 kr. / år.
Jeg købte båden for 12.000 kroner.

Mine tilføjelser til bådens historik:

Makrellen er bygget i vinteren 1976-1977 på Lemvig Bådebyggeri, ved skibsbygger Henning W. Lund,
Det var hans svend Henning Sørensen og lærling jens Peder Hilligsøe, der byggede sjægten ”Makrellen”.

Den blev bygget til Ellen Damgaard, der var ansat på Lemvig Museum, og som fik lyst til at eje en sjægt.
Det blev klart for hende at den var svær at holde på ret køl selvom der var lagt løs ballast indenbords ( Ellen er en lille spirrevip), derfor fik hun en lokal smed til at montere en jernkøl på ca, 180 kg. Under jollen. Dette betyder at den snarere sejler som en kølbåd end som en jolle,

Ellen ejede MAKRELLEN i en årrække og den blev brugt af en kreds af venner som sejlede og vedligeholdt den i fællesskab.

På et ikke nærmere defineret tidspunkt blev makrellen videresolgt og har bl.a. været hjemmehørende i Hanstholm, Frederikssund og Lynæs. Nu ligger den i Kignæs ved Jægerspris.

Hvad er en sjægt?

En sjægt er en sprydrigget klinkbygget fiskerjolle rigget med storsejl, topsejl og fok. Fartøjet blev anvendt til fiskeri på Limfjorden i perioden ca. 1850 til 1920.
Sjægten adskiller sig fra andre samtidige fiskerjoller ved, at den er slankere og skarpere i skroget og fokken er forholdsvis stor. Den fører aldrig klyver.
I modsætning til andre farvandes joller er sjægten relativt smal og højt rigget.
Typen er formentlig indført til Limfjorden fra det sydlige Norge omkring 1850 til brug i datidens nye fiskeri med snurrevod.
I begyndelsen af det 19 århundrede afløstes sjægten af motorjoller og mistede sin betydning som fiskerbåd.
Siden midten af 1970'erne har sjægten fået en renæssance som fritidsfartøj, hvor nogle personer i Limfjordsområdet påbegyndte restaurering af disse fartøjer til lystsejlads sejlads.
Nybyggede kopier af gamle sjægte forekommer.
Der er ca. 100 sejlende sjægte på Limfjorden. Den største flåde ligger i Hjarbæk, hvor der hvert år afvikles verdensmesterskab for sjægt.

MAKRELLEN efter oktober 2015:
Jeg købte båden for 12.000 kroner.
For at kunne transportere den rundt købte jeg en bådtrailer for 20.000 kroner.
En havneplads kostede 22.000 kroner.
Nye sejl (de originale var meget slidte) kostede 17.000 kroner

Vinteren 2015/16 brugte jeg på at brænde al bundmaling af og rense ind til alle bolte- og naglehoveder. Alt så ud til at være i god stand. Jeg fremstillede en ny stævnskinne og et nyt påhængsmotorbeslag og fik dem galvaniseret.

Jeg læste Simon Bordal Hansens bog ”Et linoliesystem til træbåde” og valgte at bruge linolieprodukter til vedligeholdelsen. Det har jeg ikke fortrudt!

Bunden blev strøget med koldpresset linolie indtil den ikke kunne suge mere. Derefter blev alle bolte og nagler dækket med enten nye propper eller tjærekit. Bunden blev strøget med to gange jernmønje og en gang Hempel Classic bundpatent.
Fribord og dæk blev slebet let og strøget med Tonkinlak en gang.
Indenbords blev strøget med en blanding af lige dele trætjære og linolie.

En ny sprydstage af fyr blev fremstillet af et stykke rundstok fra trælasthandleren.
Nye årer blev indkøbt, da de der fulgte med båden var i meget dårlig stand.
Forskellige forandringer og fornyelser i det løbende gods blev udført.

Vinteren 2016/17 demonterede jeg lønningslisterne fordi skruerne var tæret tynde som nåle.
Listerne blev afrenset og strøget med linolie indtil de var mættet.
Det dårlige træ i bagbords sidedæk blev skåret ud og erstattet med nyt lærketræ.
De gamle skruer blev boret ud og propper af egetræ isat med epoxylim.
Fribord og dæk blev afrenset for gammel lak (med gasbrænder) og strøget med koldpresset linolie indtil mætning, herefter strøget med Tonkinlak fire gange.
Lønningslisterne blev monteret med rustfri skruer og gummitætningsmasse og strøget med Tonkinlak fire gange.
Undervandsskroget, der var højtryksspulet om efteråret, blev strøget med koldpresset linolie og derefter med jernmønje og bundpatent.

Mast, sprydstage, topstage rorpind og årer samt ”damtragt” blev slebet og strøget med Tonkinlak.

17. maj 2017 var det 40 år siden Makrellen blev søsat i Lemvig, derfor havde jeg aftalt med Ellen Damgaard at vi ville fejre dagen ved at gentage søsætningen dér.

Mere herom senere!


Kommentér på:
X one off