VVS-arbejde i hjemmet

VVS-arbejde i hjemmet

27. mar

Som bådentusiast bruger du garanteret meget tid på din båd. Det kan derfor være svært at finde tid til andre hobbyer eller aktiviteter. En aktivitet, som du med fordel kan gå op i, er at vedligeholde eller opdatere dine VVS-installationer. Du vil før eller senere komme i den situation, at du skal have lavet noget arbejde i forbindelse med dine vand-, varme- og sanitetssystemer. Du kan for eksempel komme ud for, at du skal have udskiftet din håndvask, og det er derfor en klar fordel, hvis du kender til VVS-arbejde. Men ved du egentlig, hvad du selv må arbejde med, og hvad du skal have en professionel VVS-installatør til at lave?


Opgaver med vand, som du gerne selv må udføre

I forbindelse med dine vand-installationer er der en række opgaver, som du gerne selv må udføre i din bolig.

Du må gerne selv:

  • Tilslutte et brusearmatur

  • Udskifte pakninger i armaturer

  • Tilslutte en bruser med en slange

  • Tilslutte et blandingsbatteri

  • Tilslutte et toilet

  • Tilslutte en vaskemaskine/opvaskemaskine til vandet

Det er vigtigt at huske på, at disse opgaver kun må udføres, hvis selve installationen ikke ændres på, og hvis der samtidig er en afspærringsventil på vandrøret. Det er også vigtigt, at de materialer, du bruger, er af høj kvalitet. For eksempel skal de være VA-godkendte eller CE-mærkede.


Vand-installationer, som du skal have hjælp til

I Danmark er kvaliteten af drikkevandet et af verdens højeste. Overalt i landet kan man indvinde grundvand, der kan anvendes til rent drikkevand. For at opnå verdens bedste drikkevandskvalitet er lovgivningen selvfølgelig meget stram. Lovgivningen skal sikre, at vi som borgere altid har adgang til rent drikkevand.

Ifølge loven må du som forbruger ikke selv ændre på allerede eksisterende vand-installationer – i stedet skal der en professionel VVS-installatør til. Dertil skal du også kontakte en VVS-installatør, hvis du skal udskifte en vandhane eller håndvask. Du må kun udskifte denne type installationer selv, hvis det nye apparat er af samme type som den, du allerede har installeret. Hvis det er en anden type, skal du have hjælp af en installatør.


Kloak- og afløbs-installationer, som kræver professionel hjælp

VVS-installationer i forbindelse med brugt vand skal udføres af en professionel virksomhed. Med brugt vand menes vand, der føres til afløbet. For at holde miljøforurening ved et minimum, må man kun bruge autoriserede virksomheder til at arbejde med brugt vand. Desuden er det vigtigt at have tætte kloakker og afløb, så der ikke er risiko for rotteangreb. Som forbruger må du dog gerne selv arbejde på afløbs-installationer, hvis de ikke har sundheds- eller miljømæssige risici, og hvis de er af mere simpel karakter. Du må eksempelvis gerne installere et nedsivningsanlæg såsom en tagrende for at føre regnvandet væk fra taget på din garage eller dit hus.


Arbejde med gas-installationer kræver autoriseret VVS-installatør

Det kan være meget farligt at arbejde med gas-installationer, da der kan være risiko for eksplosioner. Mangelfulde eller decideret fejlagtige installationer kan også medføre udsivning af kulilte. Det er derfor vigtigt, at disse installationer bliver udført korrekt af en professionel, og du må derfor som forbruger ikke selv foretage ændringer på gas-installationer. I stedet skal du tage kontakt til en autoriseret VVS-installatør. Dette gælder ved alle former for gas-installationer – både bygas, naturgas, flaskegas samt andre brændbare gasser. Hvis du skal udskifte en godkendt gasflaske, må du som forbruger gerne selv gøre det.Følg og få notifikationer ved næste blogindlæg